FAQ

Moms FAQ. Vanliga frågor om momsens vara eller icke vara.

Försäkring -är det moms på försäkringar?

Nej. I de flesta länder, inklusive Sverige, Danmark och Norge, är försäkringspremier undantagna från moms eller mervärdesskatt. Detta beror på att försäkringar inte betraktas som varor eller tjänster i traditionell mening. Istället anses de vara finansiella tjänster som inte omfattas av moms eller mervärdesskatt.

I vissa fall kan det dock finnas undantag eller särskilda regler för vissa typer av försäkringar. Till exempel kan det finnas moms på försäkringar som täcker vissa typer av skador eller förluster som är specifika för en viss bransch eller sektor, såsom sjöfart eller flyg.

Konferens – är det moms på konferenser?

Nej. I Sverige, Danmark och Norge är momsen normalt sett inte tillämplig på konferenser, möten och liknande evenemang eftersom de betraktas som tjänster som är kopplade till utbildning, kultur och liknande verksamheter som är undantagna från moms eller mervärdesskatt.

Det finns dock några undantag där moms eller mervärdesskatt kan tillämpas, till exempel om evenemanget inkluderar en måltid eller andra förmåner som inte har något direkt samband med den huvudsakliga konferensverksamheten. Det är alltid bäst att kolla med den lokala skattemyndigheten eller en professionell revisor för att fastställa om moms eller mervärdesskatt ska betalas på konferenser i en specifik situation.

Kurser – är det moms på kurser?

Kanske. Det beror på om kurserna eller utbildningarna anses vara momsfria eller inte.

Momsfria kurser eller utbildningar är sådana som är avsedda att ge grundläggande utbildning eller som syftar till att hjälpa personer att söka jobb. Till exempel är grundskoleutbildning och yrkesutbildningar momsfria. Detta innebär att ingen moms eller mervärdesskatt betalas på avgifterna för dessa kurser.

Däremot är kurser eller utbildningar som syftar till att förbättra kunskaper och färdigheter som redan har förvärvats, momsbelagda. Till exempel är språkkurser, yrkesutbildningar på högskolenivå och fortbildningskurser i allmänhet momsbelagda.

Undervisning – är det moms på undervisning?

Nej. I Sverige är undervisning undantagen från moms eller mervärdesskatt enligt skattereglerna. Detta innebär att utbildningstjänster, till exempel lektioner, kurser eller träning, är befriade från moms, både för offentliga och privata institutioner.

Det finns dock undantag för vissa typer av utbildningstjänster som inte är befriade från moms, till exempel utbildning i syfte att skaffa sig en yrkeskvalifikation eller examen som inte ingår i den allmänna skolundervisningen.

Det är viktigt att notera att momsfrihet för utbildningstjänster gäller endast för undervisningstjänsterna i sig själva och inte för eventuella relaterade varor eller tjänster som kan ingå, såsom material, böcker eller andra produkter. Dessa varor kan vara momsbelagda även om undervisningstjänsterna i sig själva är momsfria.